JÄMTLAND HÄRJEDALEN

A Business Region on the Move

Det är enkelt att investera och etablera i region Jämtland Härjedalen. Vi stödjer dig i processen med vårt breda kontaktnät, våra tjänster och arenor för samarbete.

Samhällsekonomiska effekter vid företagsetablering

Företagsetableringar bidrar årligen till ett ökat samhällsvärde i mångmiljonklassen för region Jämtland Härjedalen. En stor del av intäkterna rör både direkta och indirekta jobb utöver de faktiska konsumtionseffekter som uppstår i samband med företagsetableringar. IUC Sverige har beräknat en samhällsekonomisk kalkyl på etableringar inom 5 olika branscher i Jämtland Härjedalen. Med hjälp av en samhällsekonomisk beräkning uppnås en samlad bild över samhällets intäkter och kostnader i samband med etablering av företag/verksamhet.

Här går det att ta del av rapporten “Effekter vid företagsetableringar i Region Jämtland Härjedalen – 5 fallberäkningar“, av IUC Sverige 2018.

Jämtland Härjedalens näringsliv

För en etablering eller expansion krävs ett gediget beslutsunderlag och hjälp med det praktiska, det stöttar vi upp med. Utöver det så är det bra att känna till marknaden för att få kunna få det mesta ut av möjligheterna. Med detta material vill vi ge dig en inblick i vårt näringsliv som vi är så stolta över men berättar gärna mer om hur vi kan få dig och ditt företag att trivas. Självklart ser vi gärna att du kommer hit och skaffar dig en egen uppfattning. Är du och ditt företag intresserade så kan vi tillsammans planera en besöksresa till vår region med ett spännande program. Men vi behöver börja tidigt på dagen för vi har garanterat mycket att hinna med!

Folder