Jämtland Härjedalen

Our region - A Business Region on the Move

Corporate business is very strong in the region. It has ranked third in Sweden for three years in a row, it is growing steadily and female entrepreneurship is highest in the country. If you look at the growth in the number of companies in the northern counties of Sweden, the companies in Jämtland Härjedalen have grown fastest.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR CA

130.000

INNEVÅNARE

EN BRED BRANSCHBREDD MED

22.000

FÖRETAG

ÖSTERSUNDS KOMMUN

ÅRETS

NYFÖRETARKOMMUN

2016

Starka branscher

ger energi till näringslivet

När regementena lades ner 2005 valde Östersund och Jämtland Härjedalen att satsa framåt. Det ledde till en stark företagaranda och ett mycket bra och givande samarbete mellan det offentliga och det privata näringslivet. Det har bibehållits och idag finns flera starka branscher som vi ser stor potential att växa ytterligare.

 • Byggboom

  Byggboomen märks starkt även i vår region. Framförallt i de fjälldestinationer där byggandet aldrig verkar ta slut. Åre, Funäsdalen och Vemdalen är några orter som ropar efter fler bygg- och entreprenadföretag.

 • Besöksnäringen växer för varje år

  Enligt den regionala turistorganisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) omsätter besöksnäringen nästan 5 miljarder kronor varje år och genererar motsvarande 7 000 årsarbeten.

 • Stor export inom tillverkningsindustrin

  Inom tillverkningssektorn sticker flera företag ut med en internationell höjd på sina produkter. Mer än 90 procent av kunderna för industrin finns utanför regionen vilket innebär en stor insikt kring logistik och transport av produkter.

I en undersökning som Region Jämtland Härjedalen gjort svarar företagare att en av de största anledningarna till att de etablerar sig i regionen är livskvalitén och livsstilen. I Jämtland och Härjedalen har du alltid närhet till stad, skog, fjäll och sjöar vilket ger unika möjligheter till en hållbar livsstil.

BOSTADSRÄTT

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   59.000 kr
Stor-Göteborg:     43.000 kr
Jämtlands län:  24.000 kr

VILLA

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   44.600 kr
Stor-Göteborg:     34.900 kr
Jämtlands län:  17.000 kr

FRITIDSHUS

Cirkapris per m²:
Stockholms län:            42.900 kr
Västra Göralands län:    43.600 kr
Jämtlands län:         27.000 kr

Region Jämtland Härjedalen

består av åtta kommuner på ett område som är lika stort som Nederländerna och resurser i form av skog, mark och vatten finns i mängder. De som bor här trivs, ofta tack vare just de miljöer som finns. Allt fler vill flytta hit, och att det finns lokaler och marker redo för att sättas i bruk vet vi.

Nautrens resurser

VATTENKRAFT, VINDKRAFT, SOLENERGI OCH BIOBRÄNSLEN

Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt på tapeten kring energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN BESTÅR TILL

64%

SKOG

DET FINNS

14.000

SKOGSÄGARE

VARAV

38%

ÄR KVINNOR

2016

 • Vattenkraft

  Vattenkraften är en av Jämtlands äldsta energikällor och ryggraden i vår elproduktion. Det finns totalt 82 vattenkraftverk i regionen som tillsammans producerar cirka 12 TWh/år vilket motsvarar cirka 17 procent av hela Sveriges produktion av el från vattenkraften.

 • Vindkraft

  Skandinaviens största vindkraftsområde invigdes sommaren 2016. I kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå står därav 149 vindkraftverk.

 • Solenergi

  I Oviken ligger Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

 • Skog

  Jämtland Härjedalen består till 64 % av skog. Det har varit en av basnäringarna och stora inkomstkälla i regionen sedan urminnes tider. Under senare år har Jämtland Härjedalen blivit känd för att ta vara på andra värden än bara skogsråvaran inom de gröna näringarna och småskaliga produkter har utvecklats till välmående
  verksamheter.

 • Gröna näringar

  De gröna näringarna har på flera sätt stor betydelse för människorna här. Ekonomiskt uppgår Jämtlands totala BRP till 37,5 miljarder. Jord- och skogsbruket omsätter över 6 miljarder. 40 % av arbetsställena och 6 % av arbetstillfällena finns inom de areella näringarna.

Näringslivet
investerar
På det steniga kalfjället på toppen av Glötesvålen har Ikea satsat över en miljard kronor på 30 vindkraftverk som huserar på tusen meters höjd över havet. Det gör att företaget producerar mer förnybar energi i Norden än vad de samlade verksamheterna i Norden förbrukar.

Kompetens och utveckling

Det som kännetecknar utbildningsväsendet i Jämtland Härjedalen är förmågan att jobba tillsammans med näringslivet och snappa upp de behov som finns. Mittuniversitetet och näringslivet samverkar bland annat genom så kallade Kompetenskontrakt. Det är en enkel avsiktsförklaring mellan arbetsgivare och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte. Lokala arbetsgivare får på ett naturligt sätt komma i kontakt med studenterna i ett tidigt skede och
säkerställa att de senare får den arbetskraft de söker.

MITTUNIVERSITETET HAR LEDARTRÖJAN
Mittuniversitetet är vårt draglok i den akademiska världen. Mittuniversitetet har två Campus, Sundsvall och Östersund. Cirka 6.500 studenter är inskrivna på Campus Östersund.


SCIENCE PARK MED INKUBATOR

Peak Region Science Park är regionens stöttepelare inom innovation och är en plats där idéer från vår region kan påverka Sverige och världen. Science Parken inrymmer idag inkubatorn som främjar och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Samt Peak Innovation som ska se till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar.