Nätverk - Entreprenörer driver utveckling

I Jämtland Härjedalen är entreprenörsandan inte avgränsat till att starta och driva bolag. Det är de många människornas engagemang för sin bygd och sin plats. Och, om önskan att fler ska få uppleva den, som kännetecknar andan. Här finns många starka individer med förmåga att få fler att haka på.

HOUSE BE MED ÅRE COFFEE CLUB Ett nätverk och samlingsplats för entreprenörer, företag och idéer i Åre. På veckans Coffee Club träffas företagare och näringslivsprofiler i Åre för att nätverka, byta  erfarenheter och göra affärer.​ house-be.com

GOMORRON ÖSTERSUND En plats för entreprenörer, visionärer och entusiaster som tror på idén om att förändringsarbete och företagsamhet skapas av kreativa möten och platser.​ gomorronostersund.se

ÅRE BUSINESS FORUM Almedalens vintermotsvarighet är Åre Business Forum. Precis som namnet avslöjar är det ett tillfälle där entreprenörer, politiker  och övrigt näringsliv möts för att göra affärer, prata affärer och utveckla affärer. arebusinessforum.se

GULDGALAN En av Sveriges äldsta och mest välbesökta företagargala med nära 1500 gäster. Galan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län och utvecklas varje år. guldgalan.se

SAMLING NÄRINGSLIV Samling Näringsliv är ett initiativ från de större företagen i regionen att arbeta för att stärka infrastrukturen, kompetensförsörjningen och bilden av Jämtland Härjedalen. Verksamheten bedrivs utifrån branschråd vilket gör att många ur näringslivet är engagerade inom sina specifika områden.

HUNGRIG Ett nätverk för människor som vill utveckla Jämtland Härjedalen utifrån att det är den bästa plats de kan tänka sig att bo på. Bland annat har man arrangerat TEDx vid flera tillfällen.

ALMI RÅDGIVNING, LÅN & RISKKAPITAL Almi skapar möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. almi.se

PEAK REGION Peak Region AB är en jämtländsk plattform för samarbete i ett regionalt innovationssystem. Peak Region har två områden ”Start Up” och ”Innovation”. Under område Innovation återfinns den nationella och internationella satsningen Peak Innovation baserat på styrkeområdena Turism, Sport och Outdoor. peakregionsciencepark.se

JHT Jämtland Härjedalen Turism (JHT)  är en branschorganisation och samverkansplattform för besöksnäringen i regionen och har tillsammans med näringen aktivt arbetat för bland annat destinations– och evenemangsutveckling, direktflyg från utländska marknader och annan viktig infrastruktur. ​jamtland.se

UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY 2010 antogs Östersund till UNESCOs nätverk ”Creative City of Gastronomy” och blev samma år utsedd till Matlandethuvudstad av jordbruksdepartementet.

ÅRE SUSTAINABILITY SUMMIT Sveriges främsta mötesplats för ett hållbart samhälle som skapats av det ideella nätverket CSR Åredalen.​ aresustainabilitysummit.se

IUC Z-GROUP IUC Z-Group är en gemensam nod för industriföretag som tillsammans har ca 2 000 anställda. Noden tillhandahåller utbildning, nätverk, inköp och tillväxtprogram.​ iuczgroup.se

DRIV INNOVATION Driv Innovation, ett samarbete mellan Jämtlands industriföretag som tillhandahåller ingenjörs-tjänster inom svårrekryterade områden på timbasis. Det är framförallt inom konstruktion, kvalité- och miljö och teknisk projektledning.​ drivinnovation.se

VINDKRAFTCENTRUM Vindkraftcentrum är den regionala samordnaren för vindkraft i Jämtlands län och verkar för:

  • Arbetskraftsförsörjning
  • Vindkraftteknikerutbildning
  • Internationell kompetens
  • Matchningsdatabas med 400 personer

vindkraftcentrum.se

E14 INVEST Ett saminvesteringsbolag som investerar i skalbara tillväxtbolag med säte främst i regionen längs E14 från Sundsvall till Trondheim.  Våra delägare har en väldig bredd av erfarenheter, kompetenser och nätverk vilket används för att gynna entreprenörskapet i regionen. e14invest.se

BNI Genom att bygga starka nätverksteam kan de som går med i BNI få affärer, långsiktiga relationer och personlig utveckling. BNI står för ett välbeprövat och strukturerat koncept som skapar goda förutsättningar för kostnadseffektiv säljtid och utveckling för våra affärspartners​. bni.nu

WCR WORLD CHAMPIONSHIP REGION World Championship Region (WCR) är ett gränsöverskridande nätverk, där näringsliv i samverkan med organisationer och offentlighet jobbar för att stärka hållbar tillväxt och utveckling i VM-regionen. Här anordnas kontinuerligt nätverksträffar där näringslivet skapar nya affärsmöjligheter.​ wcr2019.com

MYNDIGHETSNÄTVERK UTVECKLAR VERKSAMHETEN Myndigheterna i regionen är i ropet att starta upp ett myndighetsnätverk som tillsammans ska utveckla medarbetarna och verksamheterna i region Jämtland Härjedalen. Tillsammans kommer man att arbeta med att säkerställa kompetensförsörjning, samordna utbildning och dela på administration.

FÖRETAGARNA ÖSTERSUND Arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige för framförallt småföretagare men erbjuder också kunskap, nätverk och praktisk hjälp.​ foretagarna.se

GRÖNT CENTER I ÅS KROKOM Grönt Center i Ås är ett kluster av organisationer och företag i de gröna näringarna i Jämtland Härjedalen. Samverkan är ledordet för att utveckla det gröna näringslivet; jord, skog och landsbygd. Nätverket består av över 4000 gröna företagare i länet. grontcenter.se    

Norra Station Mötesplats för kreativitet, samverkan och inspiration. Mitt i centrala Östersund öppnar ett café, kafferosteri, korvdeli, orangeri, kommunikationsbyrå, galleri och flexibla arbetsplatser med möteslokaler. norra-station.nu