Entreprenörer driver utveckling

I Jämtland Härjedalen är entreprenörsandan inte avgränsat till att starta och driva bolag. Det är även personernas engagemang för sin bygd och viljan att dela med sig som kännetecknar den. Här finns det gott om starka individer som har förmågan att få fler att haka på.

FASTIGHETSDAGEN I JÄMTLAND Under Fastighetsdagen samlas länets största fastighetsbolag, ledande politiker, organisationer, kommunmedarbetare och lokala entreprenörer för att prata om kommande stora projekt och investeringar.
Här ges ni en unik chans att träffa och prata med andra som driver och möjliggör länets tillväxt.

fastighetsdagenjamtland.se

COWORKING Allt fler företag som etablerar sig i länet landar i någon av våra coworkingmiljöer. Där har de både möjlighet att knyta viktiga kontakter och minimera sina lokalkostnader. Coworkingmiljöerna utmärks ofta av en branschbredd vilket ger tillgång till viktiga överskridande kontaktytor som gynnar innovationskraft, nätverkande och kunskapsutbyte.

https://tasteget.nu/coworking/

ÅRE BUSINESS FORUMAlmedalens vintermotsvarighet är Åre Business Forum. Precis som namnet avslöjar är det ett tillfälle där entreprenörer, politiker  och övrigt näringsliv möts för att göra affärer, prata affärer och utveckla affärer.

arebusinessforum.se

GULDGALANEn av Sveriges äldsta och mest välbesökta företagargala med nära 1500 gäster. Galan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län och utvecklas varje år.

guldgalan.se

SAMLING NÄRINGSLIVSamling Näringsliv är ett initiativ från de större företagen i regionen att arbeta för att stärka infrastrukturen, kompetensförsörjningen och bilden av Jämtland Härjedalen. Verksamheten bedrivs utifrån branschråd vilket gör att många ur näringslivet är engagerade inom sina specifika områden.

samlingnaringsliv.se

ALMIHos Almi finns det möjlighet att få rådgivning, lån och riskkapital. De skapar möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

almi.se

PEAK INNOVATION SCIENCE PARKPeak Innovation Science Park är en jämtländsk plattform för samarbete i ett regionalt innovationssystem. De har två områden ”Start Up” och ”Innovation”. Under område Innovation återfinns den nationella och internationella satsningen Peak Innovation baserat på styrkeområdena Turism, Sport och Outdoor.

peakinnovation.se

JHTJämtland Härjedalen Turism (JHT)  är en branschorganisation och samverkansplattform för besöksnäringen i regionen och har tillsammans med näringen aktivt arbetat för bland annat destinations– och evenemangsutveckling, direktflyg från utländska marknader och annan viktig infrastruktur.

jht.se

IUC Z-GROUPIUC Z-Group är en gemensam nod för industriföretag som tillsammans har ca 2 000 anställda. Noden tillhandahåller utbildning, nätverk, inköp och tillväxtprogram.​

iuczgroup.se

DRIV INNOVATIONDriv Innovation, ett samarbete mellan Jämtlands industriföretag som tillhandahåller ingenjörs-tjänster inom svårrekryterade områden på timbasis. Det är framförallt inom konstruktion, kvalité- och miljö och teknisk projektledning.​

drivinnovation.se

VINDKRAFTCENTRUMVindkraftcentrum är den regionala samordnaren för vindkraft i Jämtlands län och arbetar med, arbetskraftsförsörjning, vindkraftteknikerutbildning, internationell kompetens och har en matchningsdatabas med cirka 400 personer.

vindkraftcentrum.se

E14 INVESTEtt saminvesteringsbolag som investerar i skalbara tillväxtbolag med säte främst i regionen längs E14 från Sundsvall till Trondheim.  Våra delägare har en väldig bredd av erfarenheter, kompetenser och nätverk vilket används för att gynna entreprenörskapet i regionen.

E14 Invest

BNIGenom att bygga starka nätverksteam kan de som går med i BNI få affärer, långsiktiga relationer och personlig utveckling. BNI står för ett välbeprövat och strukturerat koncept som skapar goda förutsättningar för kostnadseffektiv säljtid och utveckling för våra affärspartners​.

bni.nu

MYNDIGHETSNÄTVERKETMyndigheterna i regionen driver ett myndighetsnätverk där de tillsammans har fokus på att utveckla medarbetarna och verksamheterna i region Jämtland Härjedalen. Tillsammans arbetar man för att säkerställa kompetensförsörjning, samordna utbildning och dela på administration.

myndigheterijamtland.se

FÖRETAGARNA ÖSTERSUNDArbetar för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige för framförallt småföretagare men erbjuder också kunskap, nätverk och praktisk hjälp.​

foretagarna.se

GRÖNT CENTER I ÅSGrönt Center i Ås är ett kluster av organisationer och företag i de gröna näringarna i Jämtland Härjedalen. Samverkan är ledordet för att utveckla det gröna näringslivet; jord, skog och landsbygd. Nätverket består av över 4000 gröna företagare i länet.

THE POWER REGIONHundra procent förnyelsebar el och attraktiva markområden. The Power Region arbetar med att attrahera elintensiva industrier till Jämtland Härjedalen. Inom regionen finns mängder av förnyelsebar energi och en vilja att skapa nya affärsmöjligheter för regionen.

powerregion.se

HANDELSKAMMARENHandelskammaren Mittsverige arbetar inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.  Deras medlemmar får tillgång till viktiga mötesplatser och ett stort nätverk där de kan inspireras och hämta kunskap. Tillsammans identifierar de behov, möjligheter och utmaningar, samt agerar som röst för ett kraftfullt näringsliv.

midchamber.se