Jämtland Härjedalen

Om regionen - A Business Region on the Move

Företagsamheten är stark i regionen som är ett av Sveriges mest entreprenörtäta län. Jämtland Härjedalen står även för den tredje högsta andelen kvinnligt företagande i landet. Undersöker man tillväxten i antal företag i norrlandslänen så har företagen i Jämtland Härjedalen vuxit snabbast och vi ligger två på Dagens Industris lista över gasellföretag.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR CA

130.000

INVÅNARE

EN BRED BRANSCHBREDD MED

22.000

FÖRETAG

ÅRE KOMMUN

ÅRETS

NYFÖRETARKOMMUN

2019

Starka branscher

ger energi till näringslivet

 • Byggboom

  Byggboom

  Byggboomen märks starkt även i vår region. Framförallt i de fjälldestinationer där byggandet aldrig verkar ta slut. Åre, Funäsdalen och Vemdalen är några orter som ropar efter fler bygg- och entreprenadföretag.

 • Besöksnäringen växer för varje år

  Besöksnäringen växer för varje år

  Enligt den regionala turistorganisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) omsätter besöksnäringen nästan 5 miljarder kronor varje år och genererar motsvarande 7 000 årsarbeten.

 • webhelp

  Naturlig bas för tjänsteföretag

  Enligt SCB sysselsatte tjänstesektorn i Region Jämtland Härjedalen omkring
  20 000 personer under 2014.

 • saab

  Stor export inom tillverkningsindustrin

  Inom tillverkningssektorn sticker flera företag ut med en internationell höjd på sina produkter. Mer än 90 procent av kunderna för industrin finns utanför regionen vilket innebär en stor insikt kring logistik och transport av produkter.

I en nyligen utförd undersökning svarar företagare att en av de största anledningarna till att de etablerar sig i regionen är livskvalitén och livsstilen. 
skidåkare

hus stuga bostadsratt

BOSTADSRÄTT

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   59.000 kr
Stor-Göteborg:     43.000 kr
Jämtlands län:  24.000 kr

VILLA

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   44.600 kr
Stor-Göteborg:     34.900 kr
Jämtlands län:  17.000 kr

FRITIDSHUS

Cirkapris per m²:
Stockholms län:            42.900 kr
Västra Götalands län:    43.600 kr
Jämtlands län: 27.000 kr

Region Jämtland Härjedalen

Regionen består av åtta kommuner på ett område som är lika stort som Nederländerna. Resurser i form av skog, mark och vatten finns i mängder. De som bor här trivs, ofta tack vare just de miljöer som finns. Allt fler vill flytta hit, och vi vet att det finns lokaler och marker redo för att sättas i bruk.

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

60 flygavgångar per vecka ÖSD-STHLM

50 min från ösd flygplatsen till arlanda

5 h med snabbtåg ösd-sthlm

VATTENKRAFT, VINDKRAFT, SOLENERGI OCH BIOBRÄNSLEN

Naturens resurser

Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt på tapeten kring energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

 • vattenkraft

  Vattenkraft

  Vattenkraften är en av Jämtlands äldsta energikällor och ryggraden i vår elproduktion. Det finns totalt 82 vattenkraftverk i regionen som tillsammans producerar cirka 12 TWh/år vilket motsvarar cirka 17 procent av hela Sveriges produktion av el från vattenkraften.

 • vindkraft

  Vindkraft

  Skandinaviens största vindkraftsområde invigdes sommaren 2016. I kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå står därav 149 vindkraftverk.

 • solcell

  Solenergi

  I Oviken ligger Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

 • skog

  Skog

  Jämtland Härjedalen består till 64 % av skog. Det har varit en av basnäringarna och stora inkomstkälla i regionen sedan urminnes tider. Under senare år har Jämtland Härjedalen blivit känd för att ta vara på andra värden än bara skogsråvaran inom de gröna näringarna och småskaliga produkter har utvecklats till välmående
  verksamheter.

 • ko

  Gröna näringar

  De gröna näringarna har på flera sätt stor betydelse för människorna här. Ekonomiskt uppgår Jämtlands totala BRP till 37,5 miljarder. Jord- och skogsbruket omsätter över 6 miljarder. 40 % av arbetsställena och 6 % av arbetstillfällena finns inom de areella näringarna.

miun

Kompetens och utveckling via Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är vårt draglok i den akademiska världen, det har två Campus, Sundsvall och Östersund. Cirka 6 500 studenter är inskrivna på Campus Östersund.

Det som kännetecknar utbildningsväsendet i Jämtland Härjedalen är förmågan att samverka. Mittuniversitetet och näringslivet har till exempel Kompetenskontrakt. Det är en enkel avsiktsförklaring mellan arbetsgivare och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer med långsiktiga utbyten. Lokala arbetsgivare får tidigt komma i kontakt med studenterna och på det sättet kan de säkerställa att de senare får den arbetskraft de söker.

 

Miun har 17000 studenter, 1000 anställda och 86 professorer

MIUN har 32 magister- och masterprogram, 45 kandidatprogram och 355 kurser

idrottsaktivitet
SCIENCE PARK MED INKUBATOR

Peak Region Science Park är regionens stöttepelare inom innovation och är en plats där idéer från vår region kan påverka Sverige och världen. Science Parken inrymmer idag inkubatorn som främjar och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Samt Peak Innovation som ska se till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar.

TURISMFORSKNINGSINSTITUTET ETOUR
utvecklar och kommunicerar sedan
20 år kunskap om turism och resande och är den största samlade forskningsmiljö för forskning av turism i Sverige.

VATTENBRUKS-
CENTRUM I NORR

I forskningsstationen i Kälarne i östra Jämtland finns den enda anläggningen i landet som är specialutrustad för omfattande genetiskt avelsarbete med fisk.

RISK OCH KRISFORSKNINGS-CENTRUM
utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Risk och krisforskningscentrum har ett eget krislaboratorium där privata och offentliga aktörer samverkerar för att utveckla samhällets krishantering.

skidåkare
SPORTS TECH RESEARCH CENTRE
är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Sports Tech Research Centre har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

NATIONELLT VINTERSPORT-CENTRUM
är världsledande inom skidforskning och ett olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige. Nationellt Vintersport-
centrum samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn som vill testa och utveckla nya material för idrott.