OM JÄMTLAND HÄRJEDALEN

A Business Region on the Move

Företagsamheten är stark i regionen som är ett av Sveriges mest entreprenörtäta län. Jämtland Härjedalen står även för den tredje högsta andelen kvinnligt företagande i landet. Undersöker man tillväxten i antal företag i norrlandslänen så har företagen i Jämtland Härjedalen vuxit snabbast och vi ligger två på Dagens Industris lista över gasellföretag.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR CIRKA

130.000

INVÅNARE

EN BRED BRANSCHBREDD MED CIRKA

22.000

FÖRETAG

ÅRE KOMMUN

ÅRETS

NYFÖRETAGARKOMMUN

2019

Starka branscher ger energi till näringslivet

 • Byggboom

  Byggboom

  Byggboomen märks starkt även i vår region. Framförallt i de fjälldestinationer där byggandet aldrig verkar ta slut. Åre, Funäsdalen och Vemdalen är några orter som ropar efter fler bygg- och entreprenadföretag.

 • Besöksnäringen växer för varje år

  Besöksnäringen växer för varje år

  Enligt den regionala turistorganisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) omsätter besöksnäringen nästan 5 miljarder kronor varje år och genererar motsvarande 7 000 årsarbeten.

 • webhelp

  Naturlig bas för tjänsteföretag

  Enligt SCB sysselsatte tjänstesektorn i Region Jämtland Härjedalen omkring
  20 000 personer under 2014.

 • saab

  Stor export inom tillverkningsindustrin

  Inom tillverkningssektorn sticker flera företag ut med en internationell höjd på sina produkter. Mer än 90 procent av kunderna för industrin finns utanför regionen vilket innebär en stor insikt kring logistik och transport av produkter.

I en nyligen utförd undersökning svarar företagare att en av de största anledningarna till att de etablerar sig i regionen är livskvalitén och livsstilen. 
skidåkare

skog

Bostadsrätt

BOSTADSRÄTT

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm: 59 000 kr
Stor-Göteborg: 43 000 kr
Jämtlands län: 24 000 kr

Villa

VILLA

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm: 44 600 kr
Stor-Göteborg: 34 900 kr
Jämtlands län: 17 000 kr

Fritidshus Jämtland

FRITIDSHUS

Cirkapris per m²:
Stockholms län: 42 900 kr
Västra Götalands län: 43 600 kr
Jämtlands län: 27 000 kr

Region Jämtland Härjedalen

Regionen består av åtta kommuner på ett område som är lika stort som Nederländerna. Resurser i form av skog, mark och vatten finns i mängder. De som bor här trivs, ofta tack vare just de miljöer som finns. Allt fler vill flytta hit, och vi vet att det finns lokaler och marker redo för att sättas i bruk.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Strömsund

Åre

Östersund

60 flygavgångar per vecka ÖSD-STHLM

50 min från ösd flygplatsen till arlanda

5 h med snabbtåg ösd-sthlm

VATTENKRAFT, VINDKRAFT, SOLENERGI OCH BIOBRÄNSLEN

Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt på tapeten kring energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

 • vattenkraft

  Vattenkraft

  Vattenkraften är en av Jämtlands äldsta energikällor och ryggraden i vår elproduktion. Det finns totalt 82 vattenkraftverk i regionen som tillsammans producerar cirka 12 TWh/år vilket motsvarar cirka 17 procent av hela Sveriges produktion av el från vattenkraften.

 • vindkraft

  Vindkraft

  Skandinaviens största vindkraftsområde invigdes sommaren 2016. I kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå står därav 149 vindkraftverk.

 • solcell

  Solenergi

  I Oviken ligger Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

 • skog

  Skog

  Jämtland Härjedalen består till 64 % av skog. Det har varit en av basnäringarna och stora inkomstkälla i regionen sedan urminnes tider. Under senare år har Jämtland Härjedalen blivit känd för att ta vara på andra värden än bara skogsråvaran inom de gröna näringarna och småskaliga produkter har utvecklats till välmående
  verksamheter.

 • ko

  Gröna näringar

  De gröna näringarna har på flera sätt stor betydelse för människorna här. Ekonomiskt uppgår Jämtlands totala BRP till 37,5 miljarder. Jord- och skogsbruket omsätter över 6 miljarder. 40 % av arbetsställena och 6 % av arbetstillfällena finns inom de areella näringarna.

MIUN

Kompetens och utveckling via Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är vårt draglok i den akademiska världen, det har två Campus, Sundsvall och Östersund. Totalt studerar det cirka 20 000 studenter på MIUN varav 7 000 är inskriva på Campus Östersund.

MIUN i siffror

Det som kännetecknar utbildningsväsendet i Jämtland Härjedalen är förmågan att samverka. Mittuniversitetet och näringslivet har till exempel Kompetenskontrakt. Det är en enkel avsiktsförklaring mellan arbetsgivare och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer med långsiktiga utbyten. Lokala arbetsgivare får tidigt komma i kontakt med studenterna och på det sättet kan de säkerställa att de senare får den arbetskraft de söker.

idrottsaktivitet
SCIENCE PARK MED INKUBATOR

Peak Region Science Park är regionens stöttepelare inom innovation och är en plats där idéer från vår region kan påverka Sverige och världen. Science Parken inrymmer idag inkubatorn som främjar och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Samt Peak Innovation som ska se till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar.