Jämtland Härjedalen

Om regionen - A Business Region on the Move!

Företagsamheten är otroligt stark i regionen och har tredje året i rad placerat sig topp tre i Sverige och växer stabilt där den kvinnliga företagsamheten är högst i riket. Undersöker man tillväxten i antal företag i norrlandslänen så har företagen i Jämtland Härjedalen vuxit snabbast.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR CA

130.000

INNEVÅNARE

EN BRED BRANSCHBREDD MED

22.000

FÖRETAG

ÖSTERSUNDS KOMMUN

ÅRETS

NYFÖRETARKOMMUN

2016

Starka branscher

ger energi till näringslivet

När regementena lades ner 2005 valde Östersund och Jämtland Härjedalen att satsa framåt. Det ledde till en stark företagaranda och ett mycket bra och givande samarbete mellan det offentliga och det privata näringslivet. Det har bibehållits och idag finns flera starka branscher som vi ser stor potential att växa ytterligare.

 • Byggboom

  Byggboomen märks starkt även i vår region. Framförallt i de fjälldestinationer där byggandet aldrig verkar ta slut. Åre, Funäsdalen och Vemdalen är några orter som ropar efter fler bygg- och entreprenadföretag.

 • Besöksnäringen växer för varje år

  Enligt den regionala turistorganisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) omsätter besöksnäringen nästan 5 miljarder kronor varje år och genererar motsvarande 7 000 årsarbeten.

 • Stor export inom tillverkningsindustrin

  Inom tillverkningssektorn sticker flera företag ut med en internationell höjd på sina produkter. Mer än 90 procent av kunderna för industrin finns utanför regionen vilket innebär en stor insikt kring logistik och transport av produkter.

I en undersökning som Region Jämtland Härjedalen gjort svarar företagare att en av de största anledningarna till att de etablerar sig i regionen är livskvalitén och livsstilen. I Jämtland och Härjedalen har du alltid närhet till stad, skog, fjäll och sjöar vilket ger unika möjligheter till en hållbar livsstil.

BOSTADSRÄTT

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   59.000 kr
Stor-Göteborg:     43.000 kr
Jämtlands län:  24.000 kr

VILLA

Cirkapris per m²:
Stor-Stockholm:   44.600 kr
Stor-Göteborg:     34.900 kr
Jämtlands län:  17.000 kr

FRITIDSHUS

Cirkapris per m²:
Stockholms län:            42.900 kr
Västra Götalands län:    43.600 kr
Jämtlands län:
27.000 kr

Region Jämtland Härjedalen

består av åtta kommuner på ett område som är lika stort som Nederländerna och resurser i form av skog, mark och vatten finns i mängder. De som bor här trivs, ofta tack vare just de miljöer som finns. Allt fler vill flytta hit, och att det finns lokaler och marker redo för att sättas i bruk vet vi.

VATTENKRAFT, VINDKRAFT, SOLENERGI OCH BIOBRÄNSLEN

Naturens resurser

Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt på tapeten kring energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

JÄMTLAND HÄRJEDALEN BESTÅR TILL

64%

SKOG

DET FINNS

14.000

SKOGSÄGARE

VARAV

38%

ÄR KVINNOR

2016

 • Vattenkraft

  Vattenkraften är en av Jämtlands äldsta energikällor och ryggraden i vår elproduktion. Det finns totalt 82 vattenkraftverk i regionen som tillsammans producerar cirka 12 TWh/år vilket motsvarar cirka 17 procent av hela Sveriges produktion av el från vattenkraften.

 • Vindkraft

  Skandinaviens största vindkraftsområde invigdes sommaren 2016. I kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå står därav 149 vindkraftverk.

 • Solenergi

  I Oviken ligger Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

 • Skog

  Jämtland Härjedalen består till 64 % av skog. Det har varit en av basnäringarna och stora inkomstkälla i regionen sedan urminnes tider. Under senare år har Jämtland Härjedalen blivit känd för att ta vara på andra värden än bara skogsråvaran inom de gröna näringarna och småskaliga produkter har utvecklats till välmående
  verksamheter.

 • Gröna näringar

  De gröna näringarna har på flera sätt stor betydelse för människorna här. Ekonomiskt uppgår Jämtlands totala BRP till 37,5 miljarder. Jord- och skogsbruket omsätter över 6 miljarder. 40 % av arbetsställena och 6 % av arbetstillfällena finns inom de areella näringarna.


Näringslivet
investerar
På det steniga kalfjället på toppen av Glötesvålen har Ikea satsat över en miljard kronor på 30 vindkraftverk som huserar på tusen meters höjd över havet. Det gör att företaget producerar mer förnybar energi i Norden än vad de samlade verksamheterna i Norden förbrukar.

Kompetens och utveckling

Det som kännetecknar utbildningsväsendet i Jämtland Härjedalen är förmågan att jobba tillsammans med näringslivet och snappa upp de behov som finns. Mittuniversitetet och näringslivet samverkar bland annat genom så kallade Kompetenskontrakt. Det är en enkel avsiktsförklaring mellan arbetsgivare och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte. Lokala arbetsgivare får på ett naturligt sätt komma i kontakt med studenterna i ett tidigt skede och
säkerställa att de senare får den arbetskraft de söker.

MITTUNIVERSITETET HAR LEDARTRÖJAN
Mittuniversitetet är vårt draglok i den akademiska världen. Mittuniversitetet har två Campus, Sundsvall och Östersund. Cirka 6.500 studenter är inskrivna på Campus Östersund.


SCIENCE PARK MED INKUBATOR

Peak Region Science Park är regionens stöttepelare inom innovation och är en plats där idéer från vår region kan påverka Sverige och världen. Science Parken inrymmer idag inkubatorn som främjar och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Samt Peak Innovation som ska se till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar.

TURISMFORSKNINGSINSTITUTET ETOUR
utvecklar och kommunicerar sedan
20 år kunskap om turism och resande och är den största samlade forskningsmiljö för forskning av turism i Sverige.

VATTENBRUKS-
CENTRUM I NORR

I forskningsstationen i Kälarne i östra Jämtland finns den enda anläggningen i landet som är specialutrustad för omfattande genetiskt avelsarbete med fisk.

RISK OCH KRISFORSKNINGS-CENTRUM
utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Risk och krisforskningscentrum har ett eget krislaboratorium där privata och offentliga aktörer samverkerar för att utveckla samhällets krishantering.


SPORTS TECH RESEARCH CENTRE
är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Sports Tech Research Centre har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

NATIONELLT VINTERSPORT-CENTRUM
är världsledande inom skidforskning och ett olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige. Nationellt Vintersport-
centrum samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn som vill testa och utveckla nya material för idrott.

NATIONELLA TESTARENOR VÄXER FRAM

Inom GRÖN ENERGI finns det nationella forskningsprojektet Green Highway Test arena som är en fossilbränslefri transportkorridor på 46 mil från kust till kust där svenska och norska regeringen har utnämnt sträckan som ett prioriterat område för eltrafik. Längs med sträckan hittar man en mångfald av olika initiativ kopplade till fossilbränslefria transporter.

E-HÄLSA

I nuläget bedrivs flera testarenor inom distanssjukvård som exempelvis Virtuella akutrum (läkarundersökning jourtid via distans), läkarbesök via nätet, Virtuella hälsorum (egen provtagning), Trygghet i hemmet för äldre boende och patientnära ultraljudsdiagnostik med mera.

WOOLPOWER tillverkar och säljer ullunderställ. Allting sys av sömmerskor i fabriken i Östersund. Företaget tog fram ett flamskyddat underställ som blev en framgång för både företaget och regionen, mycket tack vare samverkan med forskningsmiljön Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.
”Närheten till textillabbet var avgörande.Vi kunde sticka en prototyp på förmiddagen för att testa den på eftermiddagen. Hade vi behövt skicka iväg understället för att få reda på hur materialet fungerade hade den processen tagit månader. Utan stöd från Mittuniversitetet och övriga intressenter hade vi aldrig kunna få framplagget på så kort tid, säger Linus Flodin, vd för Woolpower.”Linus Flodin